Có gì trong cuốn sách này

Mặc dù có rất nhiều tài liệu về chứng khoán từ miễn phí tới mất phí, từ tiếng Anh đến tiếng Việt nhưng rất nhiều nhà đầu tư vẫn mất tiền trên thị trường. Những người mới biết đến phân tích kỹ thuật thường xuyên tìm đến các mô hình, nhưng nhiều khi confirm thì đã hoàn thành mất rồi.

Cách tiếp cận của Ramakrishman hoàn toàn khác: ông đi từ tâm lý của con người trên thị trường chứng khoán. Ông đã có trên 20 năm nghiên cứu và áp dụng trên thị trường các kiến thức về sóng Elliott. Cuốn sách bao quát đầy đủ các vấn đề về sóng: concept hình thành sóng, các nhận diện sóng 1, 2,3, 4, 5, các hình thái sóng đặc biệt .

Ramki N. Ramakrishnan là trưởng bộ phận giao dịch ngoại tệ toàn cầu của ngân hàng Morgan Stanley. Các quan điểm phân tích của ông trên Reuter page SCXE luôn được các nhà giao dịch cực kỳ quan tâm. Trong số những người theo dõi các bài phân tích của ông, có rất nhiều các dealer, và các nhà quản lý quỹ đầu tư hàng đầu

Về tác giả Ramki N. Ramakrishnan

Tài liệu: Five wave to financial freedom

(5 bước sóng tới tự do tài chính)

Gửi cho tôi một bản

Nhận sách ngay hôm nay

Có gì trong cuốn sách này

Mặc dù có rất nhiều tài liệu về chứng khoán từ miễn phí tới mất phí, từ tiếng Anh đến tiếng Việt nhưng rất nhiều nhà đầu tư vẫn mất tiền trên thị trường. Những người mới biết đến phân tích kỹ thuật thường xuyên tìm đến các mô hình, nhưng nhiều khi confirm thì đã hoàn thành mất rồi.

Cách tiếp cận của Ramakrishman hoàn toàn khác: ông đi từ tâm lý của con người trên thị trường chứng khoán. Ông đã có trên 20 năm nghiên cứu và áp dụng trên thị trường các kiến thức về sóng Elliott. Cuốn sách bao quát đầy đủ các vấn đề về sóng: concept hình thành sóng, các nhận diện sóng 1, 2,3, 4, 5, các hình thái sóng đặc biệt .

Fix the following errors:
Hide