ĐẦU TƯ THEO XU HƯỚNG
ĐẦU TƯ THEO XU HƯỚNG

Khóa huận luyện đầu tư chuyên sâu

Nguyễn Việt HùngChuyên gia phấn tích đầu tư

Các chủ đề trong lớp

Mỗi bài học bao gồm một sách bài tập chuyên sâu

01. Kiến thức tổng quan

Tỏng quan là gì, các nguyên tắc giao dịch dựa trên đánh giá tổng quan

02. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá

Các yếu tố ảnh hưởng tới giá, cơ sở cho phân tích cổ phiếu hiện đại

03. Các định đề của phân tích kỹ thuật

3 định đề quan trọng của Phân tích kỹ thuật và ứng dụng tại thị trường Việt Nam

04. Khái niệm về "xu hướng"

Khái niệm về xu hướng , cách thức san bằng các thông số về cường độ

05. Các công thức xác định xu hướng

Các công thức xác định xu hướng ở các khung thời gian tuần - ngày - giờ

06. Nguyên lý chuyển động của giá

Nguyên lý chuyển động của giá và cách áp dụng trong giao dịch

07. Công thức giao dịch trung hạn

Tiếp nhận và thực hành công thức giao dịch trung hạn trên thị trường thật

08. Công thức giao dịch ngắn hạn

Tiếp nhận và thực hành công thức giao dịch ngắn hạn trên thị trường thật

09. Nguyên tắc quản trị lệnh

Hệ thống quản trị vốn, quản trị lệnh đảm bảo lợi nhuận đều đặn hàng năm

10. Cỡ lệnh và công thức đi lệnh

Công thức đi lệnh và cỡ lệnh phù hợp trong từng tình huống, giai đoạn thị trường.

11. Xử lý tình huống

Xử lý tình huống các phương án ứng phó thông minh và hiệu quả

12. Nguyên lý đồng pha

Thế nào là "đồng pha"? Ứng dụng nguyên lý đồng pha trong phân tích như thế nào?

13. Các trường phái đầu tư và phương án lọc cổ phiếu tối ưu

Khi tham gia thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư cần có cho mình những phương pháp hay trường phái đầu tư phù hớp với triết lý và tư duy riêng của mỗi người

Nguyễn Việt Hùng

Chuyên gia phấn tích đầu tư

+ Giám đốc Phân Tích Đầu tư, Tập đoàn Đầu tư Hung Kee (HongKong)
+ Giám đốc Phân tích Đầu tư Vàng 10 – TECHCOMBANK
+ Cố vấn Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Texas VN (Hoa Kỳ)
+ Cố vấn Đầu tư cho Công ty Quản lý tài sản GCE Canada.

Huấn luyện thực hành 1 - 1

Kết thúc khóa học, bạn sẽ được huấn luyện và hỗ trợ trực tiếp bởi chuyên viên phân tích với kinh nghiệm 3 năm trở lên trong vòng từ 3-6 tháng cho đến 1 năm...

Học viên của chúng tôi